Wat is intersekse – LHBTI wat is dat? Deel 5/7

LHBTI-intersekse-Stoute-Suus

In dit artikel van de reeks waarin we de betekenis van LHBTIQ+ doornemen, gaat het over de I van Intersekse. Wist je dat 1 op de 90 mensen geboren wordt met een lichaam dat niet helemaal overeenkomt met het gangbare beeld van een mannen- of vrouwenlichaam? Er zijn intersekse personen die zich man of vrouw voelen, maar er zijn ook intersekse personen die zich non-binair voelen. Zij voelen zich niet enkel mannelijk of vrouwelijk. Het is ook mogelijk dat het fluïde is en dat iemand zich soms man voelt en soms vrouw. Dit noemen ze genderfluïde. Intersekse gaat dus niet over genderidentiteit. Het gaat bij intersekse ook niet over de seksuele oriëntatie. Veel intersekse personen hebben man of vrouw als genderidentiteit en zijn heteroseksueel. Alleen dat hoeft dus niet zo te zijn.

Waar gaat het over: wat is intersekse?

Sommige mensen zeggen dat de natuur heel duidelijk is, wie een penis heeft is een jongen en wie een vagina heeft is een meisje. Alleen de natuur is helemaal niet zo simpel als hierin is weergegeven. In Nederland zijn er 190.000 mensen die geboren zijn met een lichaam die zowel kenmerken heeft die toegekend worden aan het geslacht man als met kenmerken die toegekend worden aan het geslacht vrouw. *Daarbij is het ook mogelijk dat iemand zowel een penis als een vagina heeft.

*Bron: https://kro-ncrv.nl/deze-docu-pleit-ervoor-dat-intersekse-kinderen-zelf-beschikken-over-hun-geslacht

De norm voor ‘man’ is normaal gesproken XY-chromosomen, testosteron, een bepaalde lichaamsbouw, penis, testes en testosteron. Bij ‘vrouw’ gaat men er normaal  vanuit dat XX-chromosomen heeft, oestrogeen, eierstokken en een baarmoeder, een vagina en een andere lichaamsbouw. In de praktijk zijn er echter diverse ander combinaties mogelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vrouwen met XY-chromosomen, of vrouwen met XX-chromosomen maar zonder baarmoeder en/of vagina of aan bijvoorbeeld intersekse mannen die XX- of XXY chromosomen hebben.

Omgaan met intersekse

Er zit nog veel taboe en schaamte rondom intersekse. Veel mensen zijn als kind al vroeg geopereerd voor een lichaam dat meer volledig ‘jongen’ of ‘meisje’ is. Met als gevolg dat heel veel intersekse personen op latere leeftijd tegen dingen aanliepen en daarmee worstelden. Het kan ook zijn dat intersekse pas ontdekt wordt op latere leeftijd, bijvoorbeeld als iemand door het leven gaat denkende fysiek volledig een meisje te zijn en vervolgens niet ongesteld wordt.

Veelal werd iemand niet verteld dat diegene intersekse is, ook al werd diegene als kind geopereerd om die reden. Het advies was destijds ook vaak dat het makkelijker zou zijn om iemand te transfomeren naar het meest voor de hand liggende geslacht. Gelukkig wordt er steeds meer bepleit dat het beter is om af te wachten wat de intersekse persoon zelf wil. Dit is mooi, aangezien alleen de persoon zelf de eigen genderidentiteit kent. Dit kan man zijn of vrouw, maar ook iets dat ‘hiertussen in zit’. Anders krijgt een kind wellicht een onomkeerbare operatie die niet past bij de eigen genderidentiteit. Daarnaast is het toch ook aan een persoon zelf om te beslissen of en in hoeverre diegene zijn, haar of diens gender wil laten overeenstemmen met de eigen genderidentiteit.

Vroeger dacht men dat iemands seksuele identiteit zich aanpaste aan het fysieke gender. Die gedachte is later pas herzien en sommige mensen denken nog steeds dat je beter voor je kind een geslacht kunt kiezen. Gezien de gevolgen voor het kind zelf is dat erg kwalijk. Het is dan ook erg belangrijk dat er aandacht komt voor intersekse, het bestaat gewoon. Dat iemand daarin niet gezien of gehoord wordt is namelijk heel erg beschadigend.

Nu en de toekomst…

Nederlandse bekendste intersekse persoon Raven van Dorst werd als baby destijds van een tweeslachtige baby ‘genormaliseerd’ naar dat van een meisje. Iets wat Raven nu nog hoog zit ‘Hij had gewoon van me af moeten blijven.’. Raven kwam er trouwens pas op latere leeftijd per toeval achter dat hen een intersekse persoon is, bij een bezoekje aan de gynacoloog. Hopelijk zal de keus bij het kind laten ooit de standaard zijn en is de wereld niet meer druk met een starre tweedeling man en vrouw.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *